ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної д

Додаток 2
до Типового рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішенням 13 сесії Вахнівської сільської ради

          7 скликання від 05 липня 2017 р.

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2018 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

          02                          10                  052280600                     Вахнівська сільська рада

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які                             для квартир - 80 кв.м.

перебувають у власності органів державної влади, органів                 для житлового будинку -

місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними                               150 кв.м.

в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок     для різних типів обєктів

 відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є           житлової нерухомості –

 неприбутковими (їх спільній власності);                                                                           230кв.м.

2) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані

 в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення,

визначені законом, в тому числі їх частки;

3) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

4) гуртожитки;

5) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому

 числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з

рішенням сільської  ради;

6) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що

належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,

та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону,

дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),

але не більше одного такого об’єкта на дитину;

7) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються

суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що

провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

8) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,

цехи, складські приміщення промислових підприємств;

9) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,

 призначені для використання безпосередньо у

сільськогосподарській діяльності;

10) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які

перебувають у власності громадських організацій інвалідів та

їх підприємств.

11) об’єкти нежитлової нерухомості (господарські (присадибні)

будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать

 сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,

 навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо,

 що перебувають у власності фізичних осіб;

12)об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлове приміщення

 Різдво-Богородичного Храму Тульчинської Єпархії

Української Православної Церкви та нежитлове

приміщення Церкви Християн Віри Євангельської.

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Повернутись